ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - Συνάντηση Αρχιεπισκόπου - 11 Απριλίου 2013