ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2016 - 2017

Στον κατάλογο που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα ονόματα των Εισηγητών/Εισηγητριών καθώς και τα προτεινόμενα θέματα των Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων. Οι Εισηγητές/Εισηγήτριες αναφέρονται με αλφαβητική σειρά στις ειδικότητες:

 

Επιλέξτε μια από τις πιο κάτω ειδικότητες για να δείτε τους εισηγητές και τα θέματα των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που προσφέρουν:

 

 

 

Σχετικά έντυπα:

(Επιλέξτε έναν από τους πιο κάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε)