Εφαρμογή Βιωματικού Εργαστηρίου ΜΕΝΤΩΡ για γονείς παιδιών Ε΄ ή/και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματων Αγωγής Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Παγκύπρια Σχολή Γονέων προσφέρει και κατά τη νέα σχολική χρονιά το Βιωματικό Εργαστήρι «Μέντωρ» προς τους Συνδέσμους Γονέων - μέλη της.

Το βιωματικό Εργαστήριο «Μέντωρ» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης κατά των εξαστησιογόνων ουσιών, με έμφαση στο αλκοόλ και στο κάπνισμα. Απευθύνεται σε γονείς και διεξάγεται σε απογευματινό ή βραδινό χρόνο.

 

Σχετικά Έντυπα

Εφαρμογή Βιωματικού Εργαστηρίου «Μέντωρ» για γονείς παιδιών Ε΄ ή/και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου μέσω της Παγκύπριας Σχολής Γονέων 


Βιογραφικά σημειώματα εισηγητριών του Βιωματικού Εργαστηρίου «Μέντωρ» για γονείς παιδιών Ε΄ ή/και Στ΄ τάξης