ΔΡΑΣΗ CYTANET

 

 

Το διαδίκτυο στη ζωή των παιδιών μας

Ασφαλής και Υπεύθυνη χρήση

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Σχολής Γονέων ενισχύοντας την προσπάθεια για αναβάθμιση των δραστηριοτήτων που προσφέρει, σας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει σε συνεργασία με τη Cytanet για κοινή δράση και πραγματοποίηση σεμιναρίων στους γονείς των μαθητών Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης με θέμα «Το διαδίκτυο στη ζωή των παιδιών μας -Ασφαλής και Υπεύθυνη χρήση».

 

Στόχος της συνεργασίας αυτής, είναι η κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει για ενημέρωση σε σχέση με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να ενημερωθούν για το διαδίκτυο, τις βασικές του υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα του. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι και οι παγίδες από το παράνομο, ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την υπηρεσία Safe Internet που η Cytanet προσφέρει δωρεάν σε όλους τους οικιακούς της πελάτες για προστασία.

 

Από τις μέχρι τώρα παρουσιάσεις που έγιναν σε συνδέσμους γονέων, έχει διαφανεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των γονιών για την υπηρεσία αυτή αφού προσφέρει ικανοποιητική προστασία για τα παιδιά τους από το παράνομο, ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου.


CYTA