Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


 Πρόσκληση ενδιαφέροντος

για τη διεξαγωγή  επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

2016 – 2017

 

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (διαλέξεις, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια) για γονείς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2016 – 2017.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συναφούς με τον επιστημονικό τομέα και τα θέματα που προτείνουν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

1. Έντυπο: Δήλωση Ενδιαφέροντος για διεξαγωγή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε γονείς μαθητών προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης. (Πατήστε εδώ για να βρείτε τη Δήλωση Ενδιαφέροντος)

2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα - γραμμένο στην ελληνική γλώσσα μέχρι 250 λέξεις.

4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς, μέχρι και τη Δευτέρα (συμπεριλαμβανόμενης), 13 Ιουνίου 2016 στη διεύθυνση:

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Τ.Θ. 27298

1643 Λευκωσία

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα σταλούν ηλεκτρονικώς δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων στα τηλέφωνα: 22754466 ή 22754467 & e-mail: email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it