Ετήσια Τακτική Γενική & Εκλογική Συνέλευση 2016

Ετήσια Τακτική Συνέλευση


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων κκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογική Συνέλευση το Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 9.45 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων στο οίκημα ΟΕΛΜΕΚ που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Σπυριδάκι αρ. 3-5 (2015 Στρόβολος) στη Λευκωσία.

Τις εργασίες της Συνέλευσης θα χαιρετίσουν οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και των Συνομοσπονδιών των Οργανωμένων Γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και άλλοι επίσημοι.

Τη Συνέλευση θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι σημαντικών φορέων της παιδείας και άλλων οργανισμών με τους οποίους η Παγκύπρια Σχολή Γονέων έχει αναπτύξει συνεργασίες.

Οι εργασίες της Συνέλευσης περιλαμβάνουν την καθιερωμένη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, την κατάθεση ελεγμένης ταμειακής κατάστασης και Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2018.

 

Παγκύπρια Σχολή Γονέων

Τ.Θ. 27298, 1643 Λευκωσία

Τηλ.:  22754466 & 22754467

Φαξ: 22345103

email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.scholigoneon.org.cy