ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ
ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
Σύνδεσμος Γονέων   
Διεύθυνση    (*)
Δήμος/Κοινότητα    (*)
  Πόλη    (*)
Ταχ. Κώδικας     (*)
Ταχ. Θυρίδα    (*)
  Τηλέφωνο Σχολείου    (*)
Τηλέφωνο Συνδέσμου Γονέων    (*)
Τηλέφωνο Προέδρου    (*)
Τηλέφωνο Γραμματέα    (*)
     
Με απόφαση (*) - Σημειώστε ό,τι ισχύει: Της Γενικής Συνέλευσης των Μελών μας/του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας - στις (*) ζητούμε όπως ο Σύνδεσμος μας εγγραφεί ως μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων για τη σχολική χρονιά 2014 -2015.
     
Σύντομη Περιγραφή   

Προϋπόθεση για τη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων είναι η εγγραφή του Συνδέσμου ως μέλος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων και η καταβολή της σχετικής συνδρομής που ανέρχεται σε 50 ευρώ και ισχύει για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014 – 2015.

Το ποσό των €50 μπορεί να κατατεθεί στο λογαριασμό της Παγκύπριας Σχολής Γονέων με αριθμό 4002006-7 στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου.Πληροφορίες για τη διαδικασία πληρωμής: Ενημερωτικό δελτίο 2014 – 2015, σελ. 10.

     
Ο/Η Πρόεδρος   Ο/Η Γραμματέας
     

(*) Υποχρεωτικά Πεδία